Hana Arge Danışmanlık Ltd. Şti., akademik bilginin uygulamaya dönüştürülmesi ilkesi bağlamında, Kapadokya Teknopark bünyesinde 2020 yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, akademik bilgi ve tecrübeye sahip bilim insanları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına çözümler üretmektir. Bu kapsamda üniversite-sanayi ve üniversite-kamu işbirliğini güçlendirmek için akademisyenlerden oluşan uzman ekipler ile ihtiyaca yönelik olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Misyon

  • Doğa ve yaşam bilimleri alanındaki araştırma ve uygulamalarda öncü,
  • Üniversite-sanayi işbirliğinde değer yaratan,
  • Çözüm odaklı bir yaklaşım ile hizmet akademik bilgi birikimini kamu ve özel sektörün hizmetine sunan,
  • Sürdürülebilirlik ilkesi ve ekolojik denge gözetilerek doğal kaynaklardan faydalanmanın ve mevcut faaliyetlerin doğaya etkilerinin azaltma yöntemleri üzerinde çözümler üreten,
  • Dijitalleşmeyi merkeze alarak doğa ve yaşam bilimleri alanındaki sorunlarının çözümünde derin öğrenme, yapay zeka yeni teknolojilere yatırım yapan,
  • Çalışanların güven duyduğu, çözüm ortaklarının gönül bağı kurduğu, iş ortaklıklarının kalıcı olduğu, sürdürülebilirlik odaklı kurum kültürünü sahiplenen bir şirket olmak.

Vizyon

Doğa ve yaşam bilimleri alanında kamu ve özel sektörde, yurt içi ve dışındaki iş ortaklarına katma değeri yüksek ve güvenilir raporlar hazırlayan, yenilikçi ürün ve çözümler sunan, Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltacak projeler ile prototip geliştiren, teknolojik uzmanlığa sahip insan kaynağı yetiştiren, üniversite-sanayi işbirliğinde öncü, çalıştığı alanlara dijitalleşmeyi içselleştiren bir ar-ge şirketi olmak.