Sizin değeriniz bizim değerimizdir.

Akademik çalışmalar uzun bir zaman sürecine yayılmış kaynak ve emek sonucu ortaya çıkar.

Afghan Journal of Science çabalarınızın hızlı bir şekilde sonuçlanması sürecini katkı sağlar.

Afghan Journal of Science İngilizce olarak akademik çalışmaların yayınlandığı hakemli ve uluslararası bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Dergide başta temel bilimler alanı olmak üzere multidisiplinerlik anlayışı çerçevesinde bilim alanı ayırt edilmeksizin fen ve sosyal bilimler alanındaki tüm konularda özgün araştırma ve derleme makalelerine yer verilecektir. Dergi yıl boyunca yayınlanacak olup sayıya bağımlı olmayacaktır. Süreci tamamlanmış olan makaleye numara verilerek yayınlanacaktır.

Dergiye makale göndermek için TIKLANIZ.