Kamu ve özel sektör talepleri doğrultusunda aşağıdaki alanlarda uzman personel ile hizmet verilmektedir.

 • Ekosistem Değerlendirme Raporları (EDR)
 • Biyolojik Çeşitlilik Belirleme, İzleme ve Değerlendirme Projeleri
 • Sosyal Etki Değerlendirme Raporları (SEDR)
 • Modellemeler
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi)
 • Hidrojeolojik Değerlendirmeler
 • Jeolojik Değerlendirme Raporları
 • Sosyal Etki Analizi ve Yönetim Planlaması
 • Hizmetiçi Eğitimler
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • KOSGEB Proje Hazırlama
 • Kalkınma Ajansı Proje Hazırlama
 • Biyokıymetlendirme ve Ekosistem Hizmetleri
 • RES Faaliyetleri İçin Kuş ve Yarasa İzleme
 • HES Faaliyetleri İçin Balık İzleme ve Balık Taşıma
 • Balık Çiftliği Projelendirme ve Danışmanlık